Ihličnaté dreviny

Smrek 

Smrek so sukami


Staroveký smrek


Červený smrek

Borovica

Borovica so sukami


Borovica limbová


Computer Man